สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ข้อมูลย้อนหลัง 
 ข้อมูลย้อนหลัง  
เรื่องหน่วยงานวันทีประกาศ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายจากบ้านนายฐิติวัฒน์ ขามโนนวัด-ถนนลาดยางเมืองคง ขามสะแกแสง บ้านโนนวัด หมู่ที่ 6  อบต.เมืองคง อ.คง08/03/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายจากศาลากลางบ้าน-บ้านนายเจริญ ศรินอก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 6  อบต.เมืองคง อ.คง08/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนายช่อ ถึง ถนนสายซังตะคร้อ - หัวทำนบ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๔  อบต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายสี่ยแกตู้ยามเทียมนคร ถึง ถนนสายหนองยายเทียม - โคกพลวง บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบุนนาก  อบต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก07/03/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองห้วยทราย หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง ตำบลภูหลวง  อบต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย07/03/2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก07/03/2562
ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9   อบต.หินโคน อ.จักราช07/03/2562
ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 - บ้านโนนมัน หมู่ที่ 8  อบต.หินโคน อ.จักราช07/03/2562
ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนประชาสันติ (ช่วงหน้าบ้านลุงใบ ถึง ถนนประชาสันติ 6) หมู่ที่ 8 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว07/03/2562
ประกาศราคากลางขุดลอกเหมืองส่งน้ำ บ้านตำแย หมู่ที่ 3 สายเหมืองสาม(เหมืองห้าแยกถึงเหมืองนางคราญ) ช่วงที่ 2  อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย07/03/2562

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 [363] 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ต่อไป