สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ข้อมูลย้อนหลัง 
 ข้อมูลย้อนหลัง  
เรื่องหน่วยงานวันทีประกาศ
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตรีดาว-นายเกลี้ยง บ้านดอนสง่างาม หมู่10  อบต.แชะ อ.ครบุรี09/07/2562
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง   อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ทต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก08/07/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโนนพุทรา บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.จันอัด อ.โนนสูง08/07/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโนนพุทรา บ้านสำโรง ม. 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.จันอัด อ.โนนสูง08/07/2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   อบต.ทองหลาง อ.จักราช08/07/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ศาลปู่ตา-ท่าเชิงมา บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.จันอัด อ.โนนสูง08/07/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ศาลปู่ตา-ท่าเชิงมา บ้านใหม่ หมู่ 7ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.จันอัด อ.โนนสูง08/07/2562
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ปากซอยภูธรเชื่อมทางเข้าหมู่บ้านศุภาลัย หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 4 ชุมชนที่ 13   ทต.หัวทะเล อ.เมือง08/07/2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง08/07/2562

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 [291] 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ต่อไป