สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ข้อมูลย้อนหลัง 
 ข้อมูลย้อนหลัง  
เรื่องหน่วยงานวันทีประกาศ
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (บ้านห้วยตะแคงใต้ สายทางบริเวณบ้านห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ 8)ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว15/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 1 ซอย 12  ทต.โนนไทย อ.โนนไทย08/05/2563
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9บ้านหนองไม้ตาย(ถนนภายในหมู่บ้าน)(สายทางบ้านนางฝ้าย อุดมวิทย์ถึงบ้านนายสมร กอสันเทียะ)ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว15/05/2563
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านมงคลชัยพัฒนา (สายทางบริเวณจากสามแยกใกล้บ้านนางใจใส ใสสระลังถึงสามแยกใกล้บ้านนายบุญหัน เหมือนจันทึก) ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว   อบต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว15/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 ซอย 19  ทต.โนนไทย อ.โนนไทย08/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย  ทต.โนนไทย อ.โนนไทย01/05/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอน หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน15/05/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมน-บ่อขยะ บ้านหนองมน หมู่ที่ 16 ตำบลโนนแดงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  อบต.โนนแดง อ.โนนแดง15/05/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  อบต.เมืองคง อ.คง15/05/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ 15 บ้านโป่งดินสอ (คุ้มไทยเจริญ)  ทต.เมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง15/05/2563

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ต่อไป