สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบจ.นครราชสีมา
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านไทรทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านคลองปลากั้ง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
รายละเอียด

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  สายบ้านไทรทอง  หมู่ที่  ๗ 

ตำบลวังน้ำเขียว  ถึง  บ้านคลองปลากั้ง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา   

วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 16 ตุลาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล