สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง
เรื่อง เผยแพร่แผน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3 ท่อน บ้านสระแจง
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 08 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 15 ตุลาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล