สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลปู่ตา-วัดเขากระโดน หมู่ 5 บ้านใหม่สามัคคี
รายละเอียด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 16 กันยายน 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล