สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ เส้นบ่อน้ำวัดโคกกระบือ ถึง สามแยกไปบ้านโนนแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 กันยายน 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล