สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.เฉลียง อ.ครบุรี
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัล หมู่ที่ 7 สายบ้านดอนตะเกียด
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 31 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 07 สิงหาคม 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล