สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.โนนตูม อ.ชุมพวง
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ 4
รายละเอียด

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที 4 (สายบ้านนางนิล วงศ์แสน ไป ทางทิศเหนือหมู่บ้าน ถึงบ้านนางอัจฉรา ทักสูงเนิน)

วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 22 พฤษภาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล