สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.สุรนารี อ.เมือง
เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสุกุนตนาค3 หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
รายละเอียด

 ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสุกุนตนาค3 หมู่ที่5 บ้านหนองบง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 22 พฤษภาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล