สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล