สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก
เรื่อง ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.277-063 สายบ้านสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี เชื่อมตำบลสีสุก
รายละเอียด

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.277-063 สายบ้านสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี เชื่อมตำบลสีสุก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย

วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล