สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบจ.นครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.11201) สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บ้านห้วย หมู่ที่ 5 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.11201) สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บ้านห้วย หมู่ที่ 5 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล