สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบจ.นครราชสีมา
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ (ทางสามแยกถนนสายบ้านหนองสะแก - บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๑ ต.โนนประดู่ อ.สีดา) เชื่อม ต.ด
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล