สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
รายละเอียด

โครงการปรับปรุงถนนสายกองดิน - ปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 8

วันที่ประกาศ 09 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 09 ธันวาคม 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล