สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง
เรื่อง ประกาศเปิดเผยผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวบึง หมู่ที่ 8 สายสระหลวง ช่วงต่อจาก คสล.เดิม
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 25 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 24 กรกฎาคม 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล