สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถนน คสล.บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 - บ้านโค้งสำโรง ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ ช่วงต่อจาก คสล.เดิม
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 22 กรกฎาคม 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล