สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.โคกสูง อ.เมือง
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจ๊กหมี-นาซอกต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๘
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 13 สิงหาคม 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล