สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายรูปตัวยู สายบ้านหนองบัว ซอยบ้านนายทอง
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 13 สิงหาคม 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล