สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 27 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 27 มิถุนายน 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล