สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครบุรี หมู่ที่ 6 (ซอยศาลาประชาคม) ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 27 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 27 มิถุนายน 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล