สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทน.นครราชสีมา อ.เมือง
เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน 14 รายการ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วงเงินงบประมาณ  1,993,500 บาท

ราคากลาง 1,993,500 บาท

วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 26 มิถุนายน 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล