สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.กลางดง อ.ปากช่อง
เรื่อง ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ถ.ซับตะเคียน-สวนครั่ง
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 26 มิถุนายน 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล