สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านใหม่ทานตะวัน หมู่ที่ ๙
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 23 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 23 พฤษภาคม 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล