สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เรื่อง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการบันทึกข้อมูล INFO ระบบใหม่ ด้านที่ 6
รายละเอียด

 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการบันทึกข้อมูล INFO ระบบใหม่ ด้านที่ 6

วันที่ประกาศ 30 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 30 มิถุนายน 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -