สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานมาตรฐานฯ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูล ข้าราชการครุ พนักงานครูฯ ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโทร สาขาบริหารการศึกษา
รายละเอียด

 ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -