สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ
เรื่อง สรุปข้อสั่งการของผู้บริหาร สถ.ในการประชุมหารือข้าราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 26 เมษายน 2563
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -