สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
รายละเอียด

 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (กองการศึกษาฯ)

วันที่ประกาศ 30 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 30 มิถุนายน 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล