สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่อในเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ใ
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 23 มิถุนายน 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล