สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.ตาจั่น อ.คง
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุสนวนใน ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 18 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 18 พฤษภาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล