สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานมาตรฐานฯ
เรื่อง ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดให้ส่งผลงานทางวิชาการ เพือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูง รอบเดือนตุลาคม 2562
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 21 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 21 พฤษภาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -