สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง สายถ้ำหมาใน บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 26 มีนาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล