สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองลำซอ จากบล็อกคอนเวิร์สไปสุดเขตเทศบาลตำบลปักธงชัย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านใหม่โรงนา หมู่ ๑๘
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล