สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายสี่แยกบ้านนายอร่าม ป๋อกระโทก ถึงสี่แยกบ้านนายมานะ วิทยานุวัฒน์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา   อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก03/08/2563
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายสี่แยกบ้านนายอร่าม ป๋อกระโทก ถึงสี่แยกบ้านนายมานะ วิทยานุวัฒน์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา   อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก03/08/2563
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายสี่แยกบ้านนายเลิศพงษ์ ธนเสถียรชัย ถึง บ้านนายลุน ศรีปัจฉิม หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก  อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก03/08/2563
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายสี่แยกบ้านนายเลิศพงษ์ ธนเสถียรชัย ถึง บ้านนายลุน ศรีปัจฉิม หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก  อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก03/08/2563
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายสี่แยกบ้านนายเลิศพงษ์ ธนเสถียรชัย ถึง บ้านนายลุน ศรีปัจฉิม หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก  อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก03/08/2563
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถน คสล. สายกลางบ้าน ถึง บ้านนางใส จำปีกลาง หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก03/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  อบต.หินโคน อ.จักราช06/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนมันหมู่ที่ 8 - บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 บ้านโนนมัน  อบต.หินโคน อ.จักราช06/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยต่อจากป่ายาง หมู่ที่ 6 บ้านหัวละเลิง   อบต.หินโคน อ.จักราช06/08/2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยจากหมู่ที่ 10 - วัดสวนปอ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10 บ้านหินโคนพัฒนา  อบต.หินโคน อ.จักราช06/08/2563


ข่าวย้อนหลัง