สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.สายทางบริเวณด้านหลังโรงแรมแกลลี่ไวท์เดิม หมู่ที่ 3   อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง25/05/2563
ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถใหญ่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 อำเภอขามทะ   ทต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ25/05/2563
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง   อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ25/05/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  อบต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว25/05/2563
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง22/05/2563
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง22/05/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1  อบต.หนองขาม อ.จักราช22/05/2563
เปิดเผยราคากลางตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุสนวนใน ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.ตาจั่น อ.คง18/05/2563
ขอเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่2 บ้านท่าลาดขาว  อบต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย22/05/2563
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินบ้านตาจั่นนอก หมู่ที่ 2 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.ตาจั่น อ.คง18/05/2563


ข่าวย้อนหลัง