สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด28/02/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 6 ช่วง หมู่ที่ 14 บ้านหนองละมั่ง   อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด28/02/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ถนนไชยณรงค์ (ข้างวัดศาลาเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง28/02/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย 2 ถึงถนนมิตรภาพ ซอย 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง28/02/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนกุดั่น ช่วงตั้งแต่แยกถนนพลแสนถึงแยกถนนจอมพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง28/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกพร้อมเทดาดคลองลำรางสาธารณะ ชุมชนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทน.นครราชสีมา อ.เมือง28/02/2563
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง28/02/2563
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย 2 ถึง ถนนมิตรภาพ ซอย 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง28/02/2563
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนกุดั่น ช่วงตั้งแต่แยกถนนพลแสนถึงแยกถนนจอมพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง28/02/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายวิโรจน์ พลนอกถึงสระคุ้มส้มป่อย หมู่ที่13 (e-bidding)  ทต.โนนแดง อ.โนนแดง27/02/2563


ข่าวย้อนหลัง