สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฟักทอง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding)   อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง03/07/2563
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสีสุก หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding)   อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง03/07/2563
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเดินท่อระบบประปา หมู่ 6บ้านดงเย็น  อบต.เสิงสาง อ.เสิงสาง03/07/2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านผู้ใหญ่ฉลวย หมู่ที่ 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย03/07/2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล ซอยบ้านนายทน(ส่วนที่เหลือ)หมู่ที่ 5 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย03/07/2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล ถนนรอบบิงส่วนที่เหลือ(หน้าบ้านรองตุ่น)หมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย03/07/2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมเทศบาลตำบลปักธงชัย  ทต.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย03/07/2563
ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล.1 ชั้น บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านหนองขุ่น ห  ทต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ03/07/2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U พร้อมวางท่อทั้งสองฝั่งจากบ้านนางหลงมา เขยจะโปะ ถึงหน้าวัด หมู่่ ๔  ทต.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย03/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างทางเคปซีล (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 166-02 สายกุดไผ่ห้วยสามขา ตำบลทัพรั้ง  อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ03/07/2563


ข่าวย้อนหลัง