สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอนฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20   อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี02/04/2563
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนลาดยาง ถึง อำเภอบ้านเหลื่อม ช่วงหน้าโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม บ้านนเจริญสุข หมู่ที่ 12   อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง02/04/2563
สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปั้มบาดาล  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง30/03/2563
สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการกองคลัง  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง25/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการกองคลัง  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง31/03/2563
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  อบต.แชะ อ.ครบุรี01/04/2563
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์)บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12  อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง01/04/2563
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกชันโพรงตอนล่าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์  อบต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์01/04/2563


ข่าวย้อนหลัง