สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งการโอนเงินวันที่ 30 มีนาคม 2563 เงินก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   กลุ่มงานการเงินฯ2020-03-31
รายงานการประชุม ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 3-63   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-03-31
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-03-31
แนวทางในการดำเนินการจัดหาพัสดุ อุปกรณื การใช้จ่ายงบประมาณพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) )  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-03-31
รายงานการประชุม ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 3-63  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-03-31
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   อบต.ลำเพียก อ.ครบุรี2020-03-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย 2 ถีง ถนนมิตรภาพ ซอย 11 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-03-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเบญจรงค์ ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-03-31
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  อบต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว2020-03-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ถนนไชยณรงค์ (ข้างวัดศาลาเย็น) ถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-03-31
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -